Snacks and soups

price
Egg snack 3.60 zł
Vegetable-cheese salad 3.60 zł
Coleslaw salad 2.70 zł
French fries
100g
4.10 zł
French fries
200g
7.00 zł
Onion soup
300g
4.90 zł

All dishes and beverages are TAKE AWAY, we do not deliver them to the customer.

Our partners
Gospoda Pod Koziołkami Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wielkopolska Izba Gastronomii Wielkopolski Związek Pracodawców