Salads

price
Greek salad 10.30 zł
Chicken salad 11.90 zł
Tuna fish salad 11.90 zł
Dressing 2.00 zł

All dishes and beverages are TAKE AWAY, we do not deliver them to the customer.

Our partners
Gospoda Pod Koziołkami Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wielkopolska Izba Gastronomii Wielkopolski Związek Pracodawców