Regulamin

 1. Wydawcą „Avanti Newsletter” jest firma AVANTI H. A. Żołądkowscy Sp.j. z siedzibą w Poznaniu.
 2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez użytkownika adres e-mail, wysyłana jest przez AVANTI, w sposób cykliczny i bezterminowo, informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.avanti.poznan.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 3. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników nie częściej niż raz w miesiącu i zawiera między innymi reklamy, aktualną ofertę handlową oraz informacje o akcjach promocyjnych i wydarzeniach dotyczących Spaghetterii Avanti.
 4. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.avanti.poznan.:
  - wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter. Formularz
    dostępny jest na oznaczonych stronach serwisu www.avanti.poznan.pl oraz odpowiednich stronach   
    wprowadzających, widocznych dla użytkownika w czasie wizyty na stronach serwisu www.avanti.poznan.pl
  - potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w
    formularzu zgłoszeniowym
  - aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu  
    weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
  Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 5. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe Avanti oraz informacje o organizowanych przez Avanti akcjach promocyjnych. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Każdy „Newsletter” zawiera:
  - informację o nadawcy
  - wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki
  - informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej
    użytkownika)
 7. Subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku, znajdującego się   w stopce każdej wiadomości .
 8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
Linki do partnerów
Gospoda Pod Koziołkami Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wielkopolska Izba Gastronomii Wielkopolski Związek Pracodawców