NEW! AVANTI Bolognese sauce according to the new recipe!

We invite all the connoisseurs of Bolognese sauce to try our AVANTI spaghetti Bolognese according to the new recipe!
More tomatoes, meat and aromatic herbs!

« back

Our partners
Gospoda Pod Koziołkami Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wielkopolska Izba Gastronomii Wielkopolski Związek Pracodawców